Nhận thừa kế xong, các con tôi đùn đẩy nhau nuôi mẹ

Nhận thừa kế xong, các con tôi đùn đẩy nhau nuôi mẹ

Tôi đã ở tuổi xế chiều rồi, đau ốm bệnh tật nhiều không còn khả năng đỡ đần con cái, nhưng cũng chưa đi luôn được theo ông theo bà. Nhìn các con đùn đẩy nhau nuôi mẹ, thực lòng tôi rất buồn.

hồng tôi mất sớm, một mìh tôi ng áh á uôi lớ đủ a người o. Hồi ấy uôi o đơ iả, không đầu tư họh hiều ây iờ. á o tôi lớ ũng hỉ theo nghề á, không ó đứa ào thàh tài hay đỗ đạt.

ng lớ ồi lầ lượt dựng hồng. o ái lấy hồng xa, hai o tai tôi lấy ợ đều ở hung tong ngôi hà do tôi xây ất đượ từ ao hiêu ăm tảo tầh dụm. h mấy ia đìh ở hung tong một ngôi hà kiểu ì ũng ó a hạm, huống hồ hai đứa o dâu tôi đều ớm, không đứa ào hịu đứa ào.

tôi ò tẻ khỏe, ò đỡ đầ đượ ng ó thì ũng hưa đế ỗi ào, ng khi tôi ắt đầu ó hững t ốm đầu tiê, a ào h iệ thì mới õ lòng á o. ng ắt đầu tị h, so ì hau, kêu mìh phải tông, phải hăm mẹ quá hiều tong khi đứa kia thì t iệ, lười iếng. ng ọi ho ả em ái ở xa ề “ó táh hiệm” ới mẹ.

(ảnh chỉ mang tính minh họa)

 

o ái tôi sốt uột sứ khỏe ủa mẹ ũng ượt đường xa xôi để hà, ng ó ũng ó ở lại đượ đâu, ài ngày phải quay lại hồng. ó ề thì tôi ui, ó người hăm só hu đáo, tỉ tê huyệ tò, ng hẳng iải quyết đượ ì, ó đi tôi lại tủi thâ đế tào ướ mắt.

Mấy đứa sợ tôi hết, ê thuyết phụ tôi lập di phâ hia tài sả õ àng. Tôi nghĩ thôi thì tư duy ậy ũng là hiệ đại ă mih, hỡ tôi ó mệh hệ ì mà tài sả hưa phâ hia, ồi sau ày ah em ng ó lại tê mâu thuẫ.

ng tôi không lập di hia ho á o luô. ă hà phâ làm a phầ, thằng ả đượ phầ hiều hơ một hút ì sẽ hịu táh hiệm hăm lo ho mẹ, thằng hai ới o ái út hai phầ ng hau.

o ái út ở ơi khá không ó hu ầu ở ày thì quy a tiề, hai ah sẽ óp lại đưa phầ tiề ủa ó ho ó. Phâ hia xong xuôi, tôi ngá o đứa ào đứa ấy ó phầ ồi thì sẽ hết hau tị h mà tập tung áo hiếu mẹ, ng hóa a tôi đã tíh sai lầm.

Thằng hai không hịu ì thằng ả đượ hiều hơ, ó ho ng thời ào ồi mà ò phâ iệt o o thứ. Hai thằng ũng không hịu ì o út ở xa không ó ông ì lại đượ hậ hiều quá.

á o tôi ngă hia làm hai ă, mỗi thằng ở một ê, ng iệt hoà toà à tê xa áh hơ. Tôi ở ê hà thằng lớ ng đế ả tuầ không thấy hà thằng hai sang hơi. hớ á háu tôi lại phải hủ động sang ó. ng o dâu ả không thíh tôi qua lại hà dâu thứ, thế là ó lại khó hịu ới tôi.

Tôi ới o dâu không hợp hau êới ó tôi ũng phải thái độ ó mà sống, ì ây iờ tôi không ò tài sả, phụ thuộ á o hoà toà. ó ở là hà tôi ho, ng ó lại không ì thế mà đối xử ương tay ới tôi một hút.

ó ì khó hịu ới mẹ hồngó hà đá thúng đụng ia. Dăm ữa ửa tháng ó lại óng ảo tôi sang hà thằng hai mà ở. ó đợt tôi iậ quá sang hà thằng hai ở thật. ng đượ ít ữa hồng thằng hai lại tỉ tê hay tôi làm huyế đi hơi tới hà em ái út ủa ng ó ho đỡ uồ.

Tôi iết hồng ó lụ đụ ì tôi sangùng ê muố đá khéo sang ho em ái. ng o ái tôi đangới hồng, ố mẹ ó ò ả, tôi làm sao mà sangới ó đượhỉ ó o ái là thương tôi.

ó phải tôi đã sai ồi không khi phâ hia tài sả ho á o quá sớm, để đế ây iờ, khi tôi không ò ì tong tay mà ũng hưa đế ngày tà hơi mà a đi theo ông à đượ, thì đứa o ào ũng oi tôi là áh ng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *